1. Загальні положення

Цей Договір визначає умови та правила використання електронного сервісу VRDS lab, доступ до якого надається через веб-сайт VRDS.app

Використовувати електронний сервіс vrds lab дозволено тільки особам (Користувачам), які прийняли усі умови даного Договору. Користувач зобов’язаний уважно ознайомитися з Договором перед використанням електронного сервісу Vrds lab.

Цей Договір є договором приєднання в розумінні ст.634 Цивільного кодексу України і може бути укладений лише шляхом приєднання Користувача до всіх умов Договору в цілому. Таке приєднання здійснюється Користувачем під час реєстрації шляхом проставлення відмітки про приєднання до Договору.

2. Визначення термінів та понять

Адміністрація – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВРДСЛАБ», Фізична особа підприємець , зареєстрована за законодавством України, місцезнаходження якої є 60300, м. Чернівці, вулиця Фастівська, буд. 30-А, телефон: +380660742013.

Електронний сервіс VRDS Lab – сервіс, за допомогою якого Користувачі замовник можуть створювати та вести електронні замовлення до зуботехнічних лабораторій, а Користувачі виробник можуть приймати та виконувати їх, обробляти та зберігати інформацію про етапи виробництва зубних реставрацій, додаткових методів обстеження та їх результати, планувати етапи лікування та зберігати резуль для відтворення, додавати (завантажувати) необхідні матеріали, у тому числі, але не обмежуючись, фотографії у цифровому форматі, файли, тексти, коментарі. Контролювати весь виробничий зуботехнічний процес, оплачувати послуги онлайн та організовувати адресну доставку виконаних замовлень, з метою покращення якості надання медичних та/або інших супутніх послуг Пацієнтам, прискорення термінів виконання та зменшення остаточної ціни безметалевих зубних реставрацій.

Сайт – веб-сайт vrds.app, через який Користувачам надається доступ до Електронного сервісу Vrds lab, та який знаходиться під організаційним контролем Адміністрації. Користувач замовник – фізична дієздатна особа, що досягла 18-літнього віку, яка є працівником закладу охорони здоров’я або інша особа, яка повністю прийняла умови даного Договору та має Обліковий запис задля використання послуг електронного сервісу Vrds lab.

Користувач виробник – фізична дієздатна особа, що досягла 18-літнього віку, яка є працівником закладу охорони здоров’я або інша особа, яка підтвердила свою кваліфікацію і технічне оснащення для виготовлення зубних реставрації або виконання частини виробничого процесу і повністю прийняла умови даного Договору та має Обліковий запис задля використання послуг електронного сервісу Vrds lab.

Клініка – платна функціональна можливість електронного сервісу Vrds lab, яка дає можливість Користувачам версії PRO створювати закриті групи із доступом по вибору Адміністратора Клініки інших Користувачів як версії FREE так і версії PRO. Отримувати 5 % знижку на всі замовлення і додаткові безоплатні послуги по діагностиці і плануванню лікування.

Лабораторія – платна функціональна можливість електронного сервісу Vrds lab, яка дає можливість Користувачам версії PRO створювати закриті групи із доступом по вибору Адміністратора Лабораторії інших Користувачів як версії FREE так і версії PRO. Отримувати можливість приймати і виконувати одночасно більшу кількість замовлень . Кількість одночасно прийнятих замовлень залежить від кількості користувачів лабораторії.

Адміністратор Клініки – Користувач електронного сервісу Vrds lab, який скористався функціональними можливостями версії PRO та створив Клініку, здійснює управління Клінікою, у т.ч. вирішує питання щодо доступу до неї інших Користувачів, та несе витрати по функціонуванню даної Клініки (оплаті Адміністрації вартості наданих послуг) відповідно до умов даного Договору.

Адміністратор Лабораторії – Користувач електронного сервісу Vrds lab, який скористався функціональними можливостями версії PRO та створив Лабораторію, здійснює управління Лабораторією, у т.ч. вирішує питання щодо доступу до неї інших Користувачів, та несе витрати по функціонуванню даної Клініки (оплаті Адміністрації вартості наданих послуг) відповідно до умов даного Договору.

Учасник Клініки – Користувач електронного сервісу Vrds Lab, який за запрошенням та із дозволу Адміністратора Клініки бере участь у Клініці.

Учасник Лабораторії – Користувач електронного сервісу Vrds Lab, який за запрошенням та із дозволу Адміністратора Лабораторії бере участь у Лабораторії.

Замовлення – Перелік вимог і побажань користувача до виробника які описують вид, спосіб, сроки і матеріали виготовлення зубних реставрації. До замовлення додаються необхідні файли, а саме цифрові скани щелеп получені з внутрішньоротового сканера або з лабораторного сканера після сканування гіпсових моделей. За необхідності і інші файли такі як КЛКТ щелеп панорамні рентген знімки, бокова телерентгенографія, файли фото і відео документації.

Пацієнт – фізична особа, якій Користувач надає медичні та/або інші супутні послуги та яка надала Користувачу Згоду на обробку персональних даних.

Згода на обробку персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.

Обліковий запис – сукупність інформації про Користувача та дані його авторизації (логін, пароль), які необхідні для ідентифікації Користувача для використання Електронного сервісу Vrds Lab.

Сторони – Адміністрація із однієї сторони та Користувач із іншої.

3. Предмет договору

3.1. Даний Договір, укладається між Користувачем та Адміністрацією та включає всі істотні умови надання Адміністрацією Користувачам послуг із забезпечення доступу до Електронного сервісу Vrds lab та збереженню завантажених матеріалів, права та обов’язки Сторін, умови обмеження, блокування користування Електронним сервісом Vrds lab, відповідальність Сторін, інші відносини між Сторонами, пов’язані з використанням технічних можливостей Електронного сервісу Vrds lab.

4. Порядок використання електронного сервісу Vrds lab

4.1. Адміністрація надає Користувачу право користуватися технічними можливостями Електронного сервісу Vrds lab на умовах, передбачених даним Договором, зокрема, за умови приєднання до даного Договору та реєстрації.

4.2. Для реєстрації Користувач повинен створити Обліковий запис, вказавши дані авторизації, а саме: ім’я, прізвище, адресу електронної пошти адрес стоматологічного кабінету, клініки або лабораторії, зазначити пароль.

4.3. Із дати реєстрації, Користувачу замовнику надається:

4.3.1. право користуватися безкоштовною версією електронного сервісу Vrds lab (надалі – версія Free), яка надає можливість: – створювати та публікувати замовлення (або наряди) для Виробника – можливість замовити любу послугу перелік яких доступний під час заповнення замовлення, окремо перелік послуг доступний за цим посиланням – використовувати функціонал сервісу для автоматичної оплати послуг Виробника – отримувати інформаційну підтримку в телефонному режимі а також викликати консультанта в клініку якщо служба підтримки не змогла допомогти. – Організовувати доставку аналогових відбитків з стоматологічного кабінету до центру оцифровки. – організовувати адресну доставку готових виробів в стоматологічний кабінет/клініку – безлімітного збереження фотографій. – безлімітне збереження файлів завантажених з центрів оцифровки. – збереження файлів. при цьому загальний розмір файлів на одного пацієнта не може перевищувати 500 мг в версії Free – надання доступу до замовлень пацієнтів і до окремих етапів лікування.

4.4. Із дати реєстрації, Користувачу виробнику надається: – переглядати та приймати на виконання опубліковані в системі замовлення – використовувати функціонал сервісу для отримання оплати наданих замовнику послуг. – отримувати інформаційну підтримку в телефонному режимі а також викликати консультанта в лабораторію якщо служба підтримки не змогла допомогти.

4.4. Адміністрація надає Користувачам, які виявили намір зареєструватись на сайті Vrds lab, право безкоштовно виконати 1 (одне) замовлення на протязі 1 (одного) тижня з дати реєстрації, загальна ціна замовлення не може перевищувати 50 (п’ятдесят) доларів США.

4.5. Адміністрація надає Користувачам, які виявили намір перейти на версію PRO, право безкоштовного користування нею протягом 1 (одного) місяця з дати початку її використання.

4.6. Після закінчення терміну, зазначеного у п.4.5 цього Договору, Користувач має право або припинити використання версії PRO та самостійно перейти на версію Free (при цьому доступ Користувача до створених електронних медичних карток Пацієнтів та завантажених матеріалів у версії PRO протягом строку, передбаченого п.4.4 цього Договору не обмежується) або продовжити користуватися версією PRO на умовах, передбачених цим Договором.

5. Права та обов’язки сторін

5.1. Адміністрація має право:

5.1.1. Резервувати кошти на рахунку клієнта на період виконання замовлення.

5.1.2. Автоматично переводити кошти на рахунок Виробника після підтвердженням клієнтом завершення замовлення. 5.1.3 Блокувати зміни послуг в опублікованому замовлені, для запобігання зміни остаточної ціни замовлення.

5.1.4 Вимагати від виробника проходження атестаційної перевірки, яка підтверджує його кваліфікацію і технічне устаткування.

5.1.5 Вимагати від виробника фото відео оба будь яку іншу інформацію яка підтверджує правильне виконання прийнятого замовлення.

5.1.6 Заблокувати оплату послуг виробника при невиконанні прийнятого замовлення.

5.1.7. Накладати штрафи за несвоєчасне виконання замовлення, виключення становлять форс мажорні обставини і обставини які були обговорені і затверджені Адміністрацією.

5.1.8. використовувати адреси електронної пошти зареєстрованих Користувачів для розсилання повідомлень.

5.1.9. закрити або призупинити функціонування Електронного сервісу Vrds Lab або будь-якої із його частин, змінити Електронний сервіс Vrds Lab повністю або частково.

5.1.10. обмежити, заблокувати доступ Користувача до Електронного сервісу Vrds Lab у випадку порушення Користувачем умов даного Договору.

5.1.12. заблокувати доступ Користувача, у разі порушень норм чинного законодавства України.

5.1.13. змінювати умови даного Договору, вартість наданих послуг, повідомивши про це Користувача шляхом розміщення на сайті та/або направлення відповідного повідомлення на електронну адресу.

5.1.14. обробляти персональні дані Користувачів та Пацієнтів відповідно до мети обробки.

5.2. Адміністрація зобов’язана:

5.2.1. забезпечити належне функціонування електронного сервісу Vrds lab

5.2.2. забезпечити здійснення необхідних дій щодо збереження та захисту розміщених матеріалів та інформації Користувачем, у тому числі персональних даних Користувачів та Пацієнтів

5.2.3. забезпечити сроки і якість виконання замовлень Виробниками

5.2.4. У разі не виконання Виробниками своїх обов’язків сервіс бере на себе забовязаність виконати замовлення не пізніше ніж через 24 годин від моменту закінчення встановленим системою строків, і зобов’язується надати користувачу знижку в розмірі 30% від загальної суми замовлення.

5.2.5 забезпечити своєчасну оплату послуг Виробника

5.2.6 забезпечити якість оцифрованого матеріалу

5.2.7 забезпечити доступ до всієї необхідної інформації для виконання замовлення

5.2.8 налагодити комунікацію з виробників з замовниками

5.3. Користувач замовник має право:

5.3.1. користуватися всіма технічними можливостями Електронного сервісу Vrds.Lab, наданими Адміністрацією

5.3.2 запросити у виробника фото відео або іншу інформацію яка підтверджує відповідність готового замовлення до опублікованих вимог

5.3.2. відмовитися від використання електронного сервісу Vrds.Lab та видалити свій Обліковий запис самостійно, або заявити відповідну вимогу Адміністрації

5.3.3. здійснювати у будь-який час, але до видалення свого Облікового запису експорт на зовнішні пристрої та/або носії цифрових фотографій, які були оброблені (завантажені) Користувачем за допомогою Електронного сервісу Vrds.Lab

5.3.4. відкликати надану Адміністрації згоду на обробку персональних даних

5.3.5 відмовитись від виконання опублікованого замовлення, але не пізніше ніж воно було прийняте на виконання

5.4. Користувач замовник зобов’язаний:

5.4.1. при здійсненні реєстрації вказувати достовірну інформацію про себе;

5.4.2 надавати правдиву і вичерпну інформацію під час створення замовлення;

5.4.3 слідкувати за всіма етапами виконання замовлення, бути в курсі всіх змін і за необхідністю уточнювати або надавати нову інформацію необхідну для виконання замовлення.

5.4.4 під час публікації замовлення мати на своєму рахунку достатню кількість коштів для оплати замовлення після його завершення.

5.4.2. своєчасно та в повному обсязі сплачувати надані Адміністрацією послуги

5.4.3. використовувати інформацію про Пацієнтів або будь-яких інших фізичних осіб в електронному сервісі Vrds lab виключно за умови інформування Пацієнтів або таких осіб щодо порядку, способів та мети обробки їх персональних даних та отримання відповідної згоди Пацієнтів або інших фізичних осіб на обробку персональних даних, у формі, яка міститься у за посиланням

5.4.4. використовувати Електронний сервіс Vrds.Lab лише в цілях, що не суперечать умовам даного Договору, чинному законодавству України та нормам гуманності, моралі, лікарської та ділової етики;

5.4.5. самостійно та за свій власний рахунок врегулювати всі претензії Пацієнтів та третіх осіб, що пов’язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Електронного сервісу Vrds.Lab.

5.5. Користувачу замовник заборонено:

5.5.1 Блокувати зареєстрований в системі рахунок, а бо будь яким іншим чином перешкоджати оплаті вже виконаних замовлень

5.5.2 Вносити зміни до замовлення які можуть впливати на вартість вже прийнятого замовлення. За виключенням тих змін які були обговоренні і затверджені з адміністрацією

5.5.3. надавати в користування свій Обліковий запис та/або логін і пароль від свого Облікового запису третім особам;

5.5.4. реєструвати Обліковий запис від імені або замість іншої особи;

5.5.5. розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та/або права на інші об’єкти інтелектуальної власності, що належать третім особам без їх згоди;

5.5.6. розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси Пацієнтів та третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій) без отримання згоди на обробку персональних даних;

5.5.7. розміщувати матеріали рекламного характеру та матеріали еротичного, порнографічного, образливого характеру та інші матеріали, розміщення яких заборонено чинним законодавством України та які можуть завдати шкоди репутації електронного сервісу Vrds Lab серед користувачів;

5.5.8. намагатися отримати доступ до облікового запису та/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля;

5.5.9. намагатися отримати будь яку інформацію про користувачів сервісу, яка не передбачено положенням цього договором;

5.5.10. розміщувати комп’ютерні віруси або програми, які призначені для незаконного збирання інформації та/або які здатні перервати або порушити нормальну функціональність електронного сервісу Vrds Lab.

5.6. Користувач виробник має право:

5.6.1. користуватися всіма технічними можливостями Електронного сервісу Vrds.Lab, наданими Адміністрацією;

5.6.2 запросити у замовника фото відео або іншу інформацію яка необхідна для якісного і своєчасного виконання замовлення.

5.6.3. відмовитися від використання електронного сервісу Vrds.Lab та видалити свій Обліковий запис самостійно, або заявити відповідну вимогу Адміністрації;

5.6.4. відкликати надану Адміністрації згоду на обробку персональних даних.

5.6.5 відмовитись від виконання прийнятого замовлення, але не пізніше ніж через 30 хв після прийняття його на виконання.

5.7. Користувач виробник зобов’язаний:

5.7.1. при здійсненні реєстрації вказувати достовірну інформацію про себе;

5.7.2 надавати правдиву і вичерпну інформацію про свою кваліфікацію і технічне оснащення лабораторії;

5.7.3 Якісно і вчасно виконувати замовлення дотримуючись всіх технічних і матеріальних вимог.

5.7.3 слідкувати за всіма етапами виконання замовлення, бути в курсі всіх змін і за необхідністю уточнювати або надавати нову інформацію необхідну для виконання замовлення.

5.7.4 під час прийняття замовлення на виконання ретельно ознайомитись з усіма матеріальними, технічними і часовими вимогами до нього .

5.7.5 проходити атестаційну перевірку, яка підтверджує його кваліфікацію і технічне устаткування.

5.7.6 на вимогу замовника або виробника надавати фото відео або іншу інформацію яка підтверджує відповідність готового замовлення до опублікованих вимог.

5.7.7. своєчасно та в повному обсязі сплачувати надані Адміністрацією послуги;

5.7.7 використовувати інформацію про замовників або будь-яких інших фізичних осіб в електронному сервісі Vrds lab виключно за умови інформування замовників, способів та мети обробки їх персональних даних та отримання відповідної згоди Пацієнтів або інших фізичних осіб на обробку персональних даних, у формі, яка міститься у за посиланням

5.7.8. використовувати Електронний сервіс Vrds.Lab лише в цілях, що не суперечать умовам даного Договору, чинному законодавству України та нормам гуманності, моралі, лікарської та ділової етики;

5.7.9. самостійно та за свій власний рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, що пов’язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Електронного сервісу Vrds.Lab.

5.8. Користувачу виробник заборонено:

5.8.1 Самостійно вносити зміни в технічне або матеріальне виконання замовлення.

5.8.2 Затримувати сроки виконання замовлення, за винятку форс мажорних обставин або обставин погоджених з Адміністрацією.

5.8.3. надавати в користування свій Обліковий запис та/або логін і пароль від свого Облікового запису третім особам;

5.8.4 брати на виконання більше замовлень ніж зареєстрованих учасників лабораторії

5.8.5. реєструвати Обліковий запис від імені або замість іншої особи;

5.8.6. розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та/або права на інші об’єкти інтелектуальної власності, що належать третім особам без їх згоди;

5.8.7. розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси Замовників та третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій) без отримання згоди на обробку персональних даних;

5.8.9. розміщувати матеріали рекламного характеру та матеріали еротичного, порнографічного, образливого характеру та інші матеріали, розміщення яких заборонено чинним законодавством України та які можуть завдати шкоди репутації електронного сервісу Vrds Lab серед користувачів;

5.8.10. намагатися отримати доступ до облікового запису та/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля;

5.8.11. намагатися отримати будь яку інформацію про користувачів сервісу, яка не передбачено положенням цього договором;

5.8.12. розміщувати комп’ютерні віруси або програми, які призначені для незаконного збирання інформації та/або які здатні перервати або порушити нормальну функціональність електронного сервісу Vrds Lab.

6. Вартість і порядок оплати наданих послуг

6.1 Оплата замовлень проводиться в два этапа: резерв коштів і оплата замовлення

6.1.1 Резервування коштів на оплату замовлення проводиться у безготівковій формі під час публікації замовлення, шляхом резервування необхідної суми на рахунку користувача. Сумма зарезервованих коштів є еквівалентною вартості замовлення і не може бути меншою або більшою неї. Перелік і ціна послуг доступні за посиланням.

6.1.2 У разі недостатньої кількості коштів на рахунку, замовлення не може бути опубліковане.

6.1.3 Під час виконання замовлення зарезервовані кошти не можуть бути використані;

6.1.4 У разі відміни замовлення, Адміністрація, знімає резерв коштів автоматично не пізніше ніж через 24 години після відміни замовлення.

6.1.5 Оплата послуг здійснюється Користувачем замовником або Адміністратором Клініки у безготівковій формі в національній валюті шляхом перерахування 100 % (сто відсотків) грошових коштів на поточний рахунок Адміністрації в момент підтвердження успішного завершення замовлення.

6.1.6 Оплата послуг Виробника здійснюється Адміністрацією у безготівковій формі в національній валюті шляхом перерахування 100 % (сто відсотків) грошових коштів на поточний рахунок Виробника або Лабораторії в момент підтвердження успішного завершення замовлення.

6.1.7 У разі якщо після доставки користувач замовник не оскаржив якість замовлення і не підтвердив завершення, Адміністрація проінформує користувача ще раз шляхом направлення відповідного повідомлення на адресу його електронної пошти, у разі якщо на протязі 12 годин після отримання листа ,користувач не скористався своїми правами, замовлення автоматично вважається завершеним, зарезервовані кошти переходять на рахунок Vrds lab.

6.2. Користування версією Free здійснюється на безоплатній основі.

6.3. Користування версією PRO здійснюється на платній основі на наступних умовах: перші 30 днів безкоштовні, за кожний наступний місяць що слідує, Користувач сплачує Адміністрації вартість наданих послуг, що є еквівалентом 30 (тридцяти) доларам США, згідно офіційного курсу НБУ, станом на дату виставлення рахунку.

6.3. У разі якщо Користувач скористався технічною можливістю версії PRO та створив Клініку, він як Адміністратор Клініки бере на себе зобов’язання сплачувати Адміністрації вартість наданих послуг, що вираховується із розрахунку 30 (тридцяти) доларів США додавання кожного наступного учасника клініки є безкоштовна. Крім тих положень при яких учасники клініки приймають замовлення в системі для виконання цифрового моделювання або виробництва. В такому разі Адміністрація клініки сплачує 10 (десять) доларів США за кожного спеціалізованого учасника Клініки. Вартість послуг нараховуватиметься виключно щодо тих учасників Клініки, які безперервно брали участь у Клініці не менше як 30 (тридцять) календарних днів. Вищезазначене не звільняє учасників Клініки від виконання зобов’язань по оплаті послуг Адміністрації, у розмірі, передбаченому п.6.1 або 6.2 цього Договору ( в залежності від версії, якою користується користувач).

7. Порядок виконання і доставки замовлення

7.1 Замовлення створюється на відповідному розділі на сайті Vrds lab. тільки зареєстрованими користувачами. Надана інформація повинна відповідати пункту 5.4.2, даного договору.

7.2 Стандартний термін виконання замовлення 4 робочих дні з моменту публікації. Якщо замовлення було прийняте пізніше 14.00 з до строку виконання автоматично додається 24 (двадцяти чотирьох) години.

7.2 Замовлення може вважатись готовим до виконання і бути опубліковане якщо:

7.2.1 До замовлення додані цифрові скани щелеп получені з внутрішньоротового сканера або з лабораторного сканера після сканування гіпсових моделей. За необхідності також і інші файли такі як КЛКТ щелеп панорамні рентген знімки, бокова телерентгенографія, файли фото і відео документації.

7.2.2 На особистому рахунку користувача або адміністрації клініки достатньо коштів для оплати замовлення відповідно пунктам 6.1 даного договору.

7.2.3 Замовлення публікується на відповідному розділі сайта Vrds lab, одразу після виконання всіх умов, не пізніше 10.00 наступного дня після створення.

7.3 Замовлення вважається прийняте на виконання після того як зуботехнічна лабораторія детально вивчила вимогами і додані (завантажені) файли, погодилась на всі умови і затвердела готовність виконати замовлення, після чого статус замовлення зміниться, прийняте на виконання

7.3.1 З моменту прийняття, Адміністрація блокує можливість вносити зміни які можуть впливати на остаточну ціну відповідно до пункту 5.1.3 цього договору. Всі подальші зміни в перелік послуг вносяться з погодження Адміністрації.

7.4 Після завершення етапу цифрового моделювання, на яке виділяється не більше 5 робочих годин виробник зобов’язаний додати посилання на готовий цифровий проект для ознайомлення і затвердження клієнтом.

7.5 Клієнт має право внести зміни в будь який зручний для нього час, але не пізніше ніж 9.00 наступного робочого дня. Якщо проект не був розглянутий клієнтом до 9.00 строк його виконання автоматично продовжується на 24 години.

7.6 Замовлення має бути виготовлено і готове до відправки клієнту на протязі 24 ( двадцяти чотирьох) годин після затвердження цифрового дизайна, але не пізніше 11.00 наступного робочого дня.

7.7 Замовлення вважається виготовлене якщо:

7.7.1 замовлення відповідає затвердженому дизайну.

7.7.2 замовлення виготовлене з затверджених в замовлені матеріалів, адміністрація обо клієнт може запросити підтвердження цього факту. відповідно пункту 5.3.2 цього договору

7.7.3 реставрації мають бути розміщені в блоці\диску відповідно до рекомендації виробника, адміністрація обо клієнт може запросити підтвердження цього факту. відповідно пункту 5.3.2 цього договору

7.7.3 замовлення має бути виготовлене в затверджені сроки

7.7.4 реставрації повинні пасивно сідати на 3d надруковані штампи опорних зубів, або на платформи відповдної системи імплантів. Якщо лабораторія не має можливості 3d друку Адміністрація виготовить і доставить штампи в лабораторію, або приймає на себе обов’язки висадки замовлення.

7.8 Цифрові протоколи в стоматології дозволяють створити реставрацію яка відповідає всім вище перерахованим пунктам, всі замовлення які не відповідають вимогам розцінюються як не якісні і не можуть бути вважатися завершиними, в такому разі Адміністрація бере на себе відповідальність завершення замовлення відповідно пункта 5.2.4 цього договору.

7.9 Сервіс Vrds Lab зобов’язується доставити замовлення на адрес стоматологічного кабінети\ клінки піся завершення виробництва, але не пізніше ніж на 10.00 на 5 (п’ятий) робочий день з моменту публікації.

7.11 В набір доставки входять: виготовлене замовлення, друковані штампи, захисна транспортна коробка. До електронного замовлення на сайті Vrds lsb додаються рекомендації по завершенню замовлення.

7.12 В момент підписання акту прийому передачі, замовлення вважається доставленне.

7.13 Користувач має право завершити замовлення або оскаржити якість в будь який час на протязі 24 (двадцяти чотирьох) годин. Після завершення замовлення проводиться оплата відповідно пунктам 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 цього договору.

8.Персональні дані

8.1. Обробка персональних даних Користувачів:

8.1.1. Користувач під час реєстрації надає Адміністрації, яка виступає володільцем персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних», згоду на обробку (а саме: збір, реєстрація, накопичення, збереження, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення) його персональних даних, шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Користувач погоджується, що під час використання електронного сервісу Vrds lab, доступ до його персональних даних матимуть інші Користувачі.

8.1.2. Метою обробки персональних даних Користувача є здійснення Адміністрацією функцій із забезпечення функціонування електронного сервісу Vrds lab, створення технічних, організаційних, економічних, інформаційних та інших умов для забезпечення функціонування електронного сервісу Vrds lab, реалізації господарських відносин; з метою оперативної комунікації та здійснення управлінської діяльності; з метою ведення бухгалтерського і податкового обліку, фінансової і статистичної звітності в порядку, встановленому чинним законодавством.

8.1.3. Обсягом персональних даних Користувача, що підлягає обробці є дані, що зазначаються Користувачами при реєстрації, зокрема: ім’я, прізвище, фотографія, стать, адреса електронної пошти, номер телефону.

8.1.4. Адміністрація здійснює всі передбачені законодавством України дії щодо зберігання персональних даних Користувача, що передбачає забезпечення їх цілісності та відповідного режиму доступу до них, а також щодо унеможливлення незаконного отримання, використання, видалення та знеособлення таких даних.

8.1.5. Адміністрація зобов’язується не поширювати персональні дані Користувача без його згоди третім особам. Передача персональних даних Користувача третім особам без його згоди допускається виключно у випадках, визначених законом, зокрема, по обґрунтованим запитами органів державної влади, які мають право одержувати такі дані.

8.1.6. Персональні дані Користувача підлягають видаленню або знищенню у разі припинення правовідносин між Користувачем та Адміністрацією, відкликання згоди на обробку персональних даних, видалення Облікового запису Користувача та в інших випадках, передбачених законодавством України.

8.1.7. Користувач у будь-який час має право відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, про що зобов’язаний заявити відповідну вимогу Адміністрації, направивши її на адресу за місцезнаходженям Адміністрації. Відкликання згоди має наслідком припинення дії даного Договору між Користувачем та Адміністрацією, та автоматичне блокування доступу Користувача до Електронного сервісу Vrds lab.

8.2. Обробка персональних даних Пацієнтів:

8.2.1. Користувач, який є володільцем персональних даних Пацієнтів доручає Адміністрації як розпоряднику таких персональних даних здійснювати їх обробку в обсязі та з метою, що визначені у типовій формі Згоди на обробку персональних даних, що наведено у Додатку №1 до даного Договору.

8.2.2. Користувач несе відповідальність за правомірність отримання від Пацієнтів та передачу Адміністрації переданих йому персональних даних Пацієнтів, є відповідальним за отримання від Пацієнтів письмової згоди на використання та обробку їх персональних даних, відповідно до сформульованої мети їх обробки; за попередження кожного Пацієнта щодо особи-розпорядника персональних даних; за обробку персональних даних.

8.2.3. У разі якщо Користувач розміщує за допомогою електронного сервісу VRDS lab інформацію, що є персональними даними Пацієнтами, то такі дані зберігаються в базі персональних даних, розпорядником якої виступає Адміністрація, при цьому, володілець персональних даних є Користувач.

8.2.4.Користувач, як володілець персональних даних Пацієнтів, та Адміністрація, як розпорядник персональних даних, здійснюють всі передбачені законодавством України дії щодо зберігання персональних даних, що передбачає забезпечення їх цілісності та відповідного режиму доступу до них, а також щодо унеможливлення незаконного отримання, використання, видалення та знеособлення таких даних.

8.2.5. Користувач зобов’язаний у разі відкликання Пацієнтом згоди на обробку персональних даних самостійно знищити або видалити персональні дані Пацієнта із електронного сервісу VRDS lab.

8.2.6. У разі припинення дії даного Договору між Користувачем та Адміністрацією, видалення Користувачем свого Облікового запису, Адміністрація як розпорядник персональних даних Пацієнтів, зобов’язана знищити та видалити персональні дані Пацієнтів.

9. Захист прав інтелектуальної власності

9.1 Даний Договір не передає Користувачу ніяких виключних майнових прав на будь-які об’єкти інтелектуальної власності, які є частиною електронного сервісу Vrds lab, та є власністю Адміністрації та/або осіб, пов’язаних відносинами контролю із Адміністрацією. Користувачу заборонено будь-яке використання (відтворення, копіювання, тощо) поза межами електронного сервісу VRDS lab будь-якої інформації та об’єктів інтелектуальної власності, які є частиною електронного сервісу VRDS lab, без письмового дозволу на це Адміністрації та/або осіб, пов’язаних відносинами контролю із Адміністрацією.

10. Відповідальність

10.1. У разі неповного, несвоєчасного виконання Користувачем зобов’язань згідно Розділу 6 даного Договору, Адміністрація має право обмежити та/або заблокувати доступ Користувача до Електронного сервісу Vrds lab до повного виконання Користувачем відповідного зобов’язання.

10.2. За невиконання, або неналежне виконання своїх обов’язків Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України. Сторона, винна в завданні збитків невиконанням або неналежним виконанням Договору, відшкодовує завдані та документально підтверджені збитки іншій Стороні. При цьому, Сторони погодили, що розмір збитків та/або відшкодування у будь-якому випадку і при будь-яких обставинах не буде перевищувати суми, яка була отримана Адміністрацією/витрачена Користувачем протягом користування електронним сервісом Vrds lab. і в рамках невиконаного замовлення.

10.3. Користувач самостійно несе відповідальність перед Пацієнтами та третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні електронного сервісу Vrds lab. Адміністрація не вносить зміни в матеріалів, що розміщується Користувачем.

10.4. Адміністрація не несе відповідальності за повноту і точність порад та/або рекомендацій по лікуванню Пацієнтів, розміщених Користувачами в електронному сервісі Vrds lab, і не несе відповідальності за наслідки застосування або незастосування таких порад і/або рекомендацій Користувачів.

10.5. Адміністрація не несе відповідальності за технічні збої у роботі електронного сервісу Vrds lab, за тимчасову відсутність доступу до електронного сервісу Vrds lab, розміщених на ньому матеріалів, якщо це викликано плановими або позаплановими технічними та профілактичними роботами, технічними збоями в роботі Інтернет-провайдерів, комп’ютерних мереж, серверів та програмного забезпечення, а також протиправними діями третіх осіб і діями самого Користувача та/або форс-мажорними обставинами.

10.6. У випадку пред’явлення Адміністрації претензій зі сторони третіх осіб у зв’язку з інформацією, яка розміщується Користувачем на електронному сервісі Vrds lab (в тому числі претензії зі сторони Пацієнтів як суб’єктів персональних даних), Користувач зобов’язаний самостійно і за власний рахунок врегульовувати і вирішувати всі спори з особами, що подали претензії, а також відшкодувати понесені Адміністрацією збитки у повному обсязі.

11. Гарантії

11.1. Користувач гарантує, що персональні дані щодо Пацієнтів розміщується Користувачем зі згоди та з повної обізнаності Пацієнтів щодо обсягів, мети, порядку розміщення та обробки такої інформації, а також забезпечено можливість Пацієнтів перевірити її використання, зокрема шляхом демонстрації відомостей, що містяться на сайті щодо такого Пацієнта.

11.2. Розміщуючи на електронному сервісі Vrds lab матеріали, Користувач гарантує, що ці матеріали і їх розміщення й використання не порушують норм чинного законодавства України, положення цього Договору і прав Пацієнтів, третіх осіб.

11.3. Розміщуючи на електронному сервісі Vrds lab будь-які відомості фактичного характеру, які можуть бути перевірені на предмет відповідності їх дійсності, Користувач гарантує і несе відповідальність за достовірність та повноту таких відомостей.

11.4. Якщо не доведене зворотнє, будь-які дії, здійснені з використанням облікового запису та/або логіна й пароля Користувача, вважаються здійсненими цим Користувачем.

12. Прикінцеві положення

12.1. Даний Договір вступає в силу з моменту реєстрації Користувача на електронному сервісі Vrds lab і діє протягом строку його використання Користувачем до видалення Користувачем або Адміністрацією облікового запису Користувача, однак у будь-якому разі до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

12.2. Даний Договір та відносини, що склалися у результаті виконання умов даного Договору, регулюються чинним законодавством України.

12.3. Усі суперечки, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, між Користувачем та Адміністрацією, будуть вирішуватися в досудовому порядку. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, Сторони мають право вирішувати його в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.